Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Erfgoedlogies “de Hooge Stukken” cq haar rechtmatige eigenaren,  (KvK064826869, hierna te noemen “de Hooge Stukken” verleent u hierbij toegang tot de website hoogestukken.eu en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. De Hooge Stukken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of bevestiging van gemaakte afspraken van de Hooge Stukken.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Hooge Stukken.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij de Hooge Stukken. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Hooge Stukken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten  anders aangegeven is.
 
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Reserveren?

Klik op onderstaande knop om zelf uw reservering te maken.

BOEK NU

Contactgegevens

Erfgoed Logies “de Hooge Stukken”
Westerhorn 35
9761 VN Eelde

tel: +31 (0) 50 7370 309
mob: +31 (0)6 4397 5857
e-mail: info@dehoogestukken.nl

Facebooklogologo